Оцінка вертикальних руслових деформацій річок басейну Тетерева

Дата
2023
Автори
Кузьмочко Володимир Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено гідрологічний режим річок басейну Тетерева. Встановлено загальну тенденцію до зменшення середньорічних витрат води. Проаналізовано поздовжні профілі річок басейну. На досліджуваних річках вцілому спостерігаються незмінні похили річок за досліджуваний період. На р. Тетерів похил річки збільшився на 0,01 %, на річці Ірша на 0,02 % за досліджуваний період. Похил річки спостерігається незмінним на р. Гуйва та р. Гнилоп’ять. Проаналізовано зв’язки Q=f(H) на р. Тетерів – с. Троща показав зростання рівнів води при постійній витраті в середньому за рік на 0,39 см. Аналіз вищезгадоного зв’язку на р. Тетерів – смт Іванків показав зростання рівнів води при постійній витраті в середньому за рік на 1,32 см.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Кузьмочко В. Ю. Оцінка вертикальних руслових деформацій річок басейну Тетерева : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Кузьмочко Володимир Юрійович. - Київ, 2023. - 74 с.