Правова охорона винаходів (корисних моделей, промислових зразків) в Україні та в інших державах світу: порівняльно-правовий аналіз

Дата
2022
Автори
Дричик Богдана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерське дослідження присвячено питанням особливостей правової охорони винаходів (корисних моделей, промислових зразків) в Україні та в інших державах світу, порівняльному аналізу таких особливостей. Автором проведено змістовне дослідження особливостей правової охорони винаходів (корисних моделей, промислових зразків) в Україні та в деяких державах світу, а саме: нормативно-правового регулювання інституту патентного права в Україні; умов патетноздатості об’єктів права промислової власності; особливостей подання заявок до НОІВ; порядку розгляду заявок; патентування винаходу (корисної моделі) за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ); строків чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; особливостей регулювання прав на об’єкти права промислової власності у Франції, ФРН, Великій Британії, США. Крім того, автором проведено порівняльний аналіз правової охорони об’єктів права промислової власності в Україні та Франції, Німеччині, Великій Британії, США.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Дричик Б. В. Правова охорона винаходів (корисних моделей, промислових зразків) в Україні та в інших державах світу: порівняльно-правовий аналіз : магістерська робота : 081 Право / Дричик Богдана Володимирівна. - Київ, 2022. - 90 с.