Концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського університету

Дата
2018
Автори
Ситницький Максим Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті узагальнено концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського університету, що полягають у розширеній місії, стратегічних орієнтирах, цілях та пріоритетах розвитку. Місія університету виражається через чотири основних стратегічних орієнтири: єдність науки та освіти; доступ до знань і придбання навичок для всіх тих, хто має на це право; формування еліти Польщі; синтез загальнолюдських цінностей і місцевих (локальних). Систематизовані стратегічні цілі базуються на розвитку сфер навчання, науки та взаємних відносин університету з середовищем, з яким він постійно взаємодіє. Унаочнені стратегічні пріоритети розвитку Варшавського університету полягають у реалізації інвестиційної програми; удосконаленні навчально-виховних програм; інформатизації університету; розвитку та інтенсифікації наукових досліджень; поліпшенні якості управління університетом; розширенні співпраці з оточенням та інтернаціоналізації. Проаналізований цінний європейський досвід буде корисний для формулювання власного бачення та розроблення стратегії розвитку українських дослідницьких університетів.
The article summarizes the conceptual foundations of the development strategy of the University of Warsaw, which consist of an expanded mission, strategic orientations, goals and development priorities. The mission of the University of Warsaw expresses its vision through four main strategic guidelines: the foundation of the university is the unity of science and education; the social mission of the university is to provide access to knowledge and acquire skills for all those who have the right to do so; The public mission of the University of Warsaw is the formation of such elites in Poland who will use "imperio rations" in their activities, rather than "ratione imperii"; the cultural mission of the university is to synthesise universal human values and local values.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Ситницький М. В. Концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського університету / М. В. Ситницький // Глобальні та національні проблеми економіки. - Миколаїв, 2018. - № 21. - С. 402-406.