Витоки та сутність людської деструктивності (на матеріалах робіт Еріха Фромма)

Дата
2023
Автори
Корнійчук Юлія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі проведено дослідження концепцій Еріха Фромма про агресивність, жорстокість, насилля та деструктивність, їх різновиди, сутність та прояви, а також історичну ретроспективу походження та розвитку цих феноменів, що дозволило отримати глибоке розуміння їх. Визначені передумови створення концепції деструктивності Фромма, розглянута його термінологія та вплив ідей Фрейда на його погляди. Теорія деструктивності Фромма припускає, що люди за своєю природою є деструктивними, і що ця деструктивність є першопричиною соціальних конфліктів і навіть війн. Філософ стверджував, що деструктивність є результатом нездатності людини любити і приймати себе, що і призводить до актів деструктивності. Він вважав, що ця деструктивна поведінка вкорінена в нездатності змиритися з власною смертністю, і що вона є ознакою глибокої емоційної незахищеності. Фромм припустив, що люди можуть навчитися контролювати свою деструктивність, розвиваючи почуття любові до себе та прийняття. Це необхідно для того, щоб людина могла любити інших і будувати стосунки. Описано два основних типи агресії: доброякісну і злоякісну. Доброякісна агресія виступає як конструктивна сила, спрямована на захист, творчість та розвиток. Злоякісна агресія, натомість, виявляється в деструктивних діях, насильстві та жорстокості. Окрім цього, досліджені механізми втечі за Е. Фроммом, зокрема симбіоз і деструктивність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Корнійчук Ю. М. Витоки та сутність людської деструктивності (на матеріалах робіт Еріха Фромма) : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 033 Філософія / Корнійчук Юлія Михайлівна. - Київ, 2023. - 51 с.