Палеогеографічні умови карстових районів Криму та Придністров'я у пізньому плейстоцені та голоцені

Дата
2016
Автори
Авдєєнко Юлія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації виконаний комплексний аналіз результатів палінологічного та літологічного (зокрема, гранулометричного) вивчення кластичних відкладів печер Подільсько-Буковинської та Гірсько-Кримської карстових областей показав доцільність сумісного використання цих методів для підвищення достовірності палеогеографічних реконструкцій. Тренди кліматичних змін у пізньому плейстоцені та голоцені, встановлені за палінологічними та літологічними даними як індикаторами палеоекоумов, добре зіставляються. В історії палеогеографічних досліджень печерних відкладів Гірського Криму та Придністров’я виділено три етапи. Перший етап (від початку до 80-90-их рр. ХХ ст.) характеризувався вивченням відкладів печер переважно археологічним і палеонтологічним методами. Впродовж другого етапу (із 80-90-их рр. до початку ХХІ ст.) розпочинається використання широкого спектру методів: палеогеологічних та палеогідрогеологічних, палеогеоморфологічних, спелеогенетичних, палеонтологічних і геохронологічних. Для третього етапу (від початку ХХI ст.) характерним є чітке виокремлення із комплексу спелео-карстознавчих досліджень власне палеогеографічних завдань, розробка теоретико-методологічних основ палеогеографічних реконструкцій за печерними відкладами. Мультидисциплінарність досліджень утверджується як основний підхід до реконструкції природних умов минулого за відкладами печер.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Авдєєнко Ю. Л. Палеогеографічні умови карстових районів Криму та Придністров'я у пізньому плейстоцені та голоцені : дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія / Авдєєнко Юлія Леонідівна.. - Київ, 2016. - 239 с.
Зібрання