Зміна психологічної структури дозвілля старших підлітків в умовах війни

Дата
2022
Автори
Чорний Мирослав Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто особливості психологічної структури дозвілля старших підлітків в умовах мирного часу та війни. Психологічна структура дозвілля підлітків опирається на новоутворення цього вікового періоду, відображає прагнення учнів до доведення дорослості, незалежності без дійсних на те причин. Для підлітків важливий вплив референтної групи, бажання до спілкування зі значимими однолітками, що виступає визначальним у способах завоювання учнями авторитету, прагнення до отримання високого соціального статусу в групі. Відповідно до цього багато підлітків обирають творчі, нестандартні види дозвіллєвої діяльності, беруть участь в соціально схвалюваних видах діяльності (заняття в спортивних секціях, художніх гуртках), щоб довести свою унікальність, завоювати авторитет в колективі. Розроблено програму соціальної роботи з організації дозвіллєвої діяльності підлітків, для надання їм необхідної психосоціальної допомоги в умовах війни. Ця програма включає проведення з учнями 4 тренінгових занять, які об’єднані спільною метою – навчити підлітків розпізнавати вплив стресу на організм та діяльність, формувати навички самоконтролю і саморегуляції, ознайомити із способами подолання стресу та конструктивної поведінки в проблемних ситуаціях. Тематика занять включає: «Поняттястресу та способи боротьби з ним», «Самоконтроль і пошук ресурсів для подолання наслідків стресових ситуацій», «Ресурси для подолання проблем», «Самоконтроль і самопідтримка – важливі чинники успіху».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Чорний М. Ю.Зміна психологічної структури дозвілля старших підлітків в умовах війни : кваліфікаційна робота … бакалавр : 231- Соціальна робота / Чорний Мирослав Юрійович. - Київ, 2022. – 61 с.