Біохімічні та імунологічні показники в організмі щурів на експериментальній моделі прогестерон-індукованого ожиріння

Дата
2019
Автори
Александров Андрій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню біохімічних та імунологічних показників за умов розвитку прогестерон-індукованого ожиріння та потенційного впливу на ці процеси меланіну. Отримані результати показали, що у щурів експериментальних груп розвивалося ожиріння за умов довготривалого введення прогестерону. Про це свідчить збільшені показники маси тіла, ІМТ, кількості гонадального жиру та збільшене споживання корму. Аналіз рівнів ліпідів та ліпопротеїнів різного ступеню щільності у сироватці крові щурів за умов довготривалого введення прогестерону показав значні порушення у метаболізмі цих речовин. Також було виявлено, що система обміну серотоніну залучена до розвитку прогестерон-індукованого ожиріння у щурів. Відзначався високий рівень прозапальних цитокінів (IL-1 та IFN-γ) та низький рівень протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10, TGF-β), що підтверджує виникнення системного запалення на тлі прогестерон-індукованого ожиріння у щурів. В результаті досліджень ми спостерігали посилення продукції NO та зменшення аргіназної активності перитонеальних макрофагів щурів, яким вводили прогестерон, що свідчить про їх поляризацію за прозапальним М1 фенотипом. Введення тваринам меланіну з дріжджів Nadsoniella nigra штаму Х1 перешкоджає розвитку ожиріння у щурів при сумісному введенні з прогестероном, нормалізуючи органометричні параметри, вміст серотоніну в головному мозку, усуваючи дисліпідемію, а також проявляючи протизапальні властивості через усунення дисбалансу між рівнями про- і протизапальних цитокінів та запобігаючи поляризації перитонеальних макрофагів за М1 типом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Александров А. В. Біохімічні та імунологічні показники в організмі щурів на експериментальній моделі прогестерон-індукованого ожиріння : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Александров Андрій Володимирович. - Київ, 2019. - 140 с.
Зібрання