Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права

Дата
2017
Автори
Дрозд Олексій Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації запропоновано нове вирішення наукової проблеми узгодження та розмежування норм трудового і адміністративного права в правовому регулюванні проходження державної служби. Досліджено стан наукового опрацювання проблематики правового регулювання проходження державної служби в теорії трудового і адміністративного права. Розкрито зміст інституту проходження державної служби в Україні як складової предмета адміністративного права, досліджено окремі різновиди відносин проходження державної служби, які регламентуються нормами адміністративного законодавства, а також систематизовано ознаки цих відносин. Здійснено аналіз системи та змісту адміністративного законодавства у сфері проходження державної служби. Окрему увагу приділено дослідженню змісту інституту проходження державної служби в Україні як складової предмета трудового права, визначенню правового статусу державного службовця як спеціального суб’єкта трудового права, аналізу окремих аспектів проходження державної служби, які регулюються нормами трудового права України, а також розкриттю змісту трудо-правових гарантій проходження державної служби та її договірному регулюванню. Визначено межі співвідношення норм адміністративного і трудового права при регулюванні питань, пов’язаних із прийняттям на державну службу, її проходженням та припиненням. Узагальнено зарубіжний досвід гармонізації публічно-правового та приватноправового регулювання проходження державної служби і визначено найбільш перспективні шляхи його використання в Україні. Ключові слова: адміністративне право, державна служба, державний службовець, правове регулювання, механізм правового регулювання, роботодавець, працівник, трудове право, трудовий договір, трудові правовідносини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Дрозд О. Ю. Правове регулювання проходження державної служби в Україні : автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення, 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Дрозд Олексій Юрійович. - Київ, 2017. - 43 с.
Зібрання