Матричне управління портфелями типових проектів і програм

Дата
2016
Автори
Латишева Тетяна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробці матричних моделей і методів управління портфелями типових проектів і програм на проектно-орієнтованих підприємствах. Розкрито особливості управління портфелями типових проектів і програм. Проаналізовано підходи до інтеграції методів проектного і операційного управління на основі матричних моделей та запропоновано концептуальну модель матричного управління ПТПП в проектно-операційній діяльності виробничих підприємств. Побудовано матричну модель управління портфелями типових проектів і програм. Розроблено модель оцінки стану виконання проектів і програм в портфелі. Удосконалено методи матричного управління, адміністрування портфелів типових проектів і програм на основі оцінки порушень в реалізації портфельних подій. Отримав подальший розвиток метод ієрархічного планування проектів і програм, що доповнює існуючі використанням матричної моделі управління портфелями типових проектів і програм та дозволяє розподілити функції планування за рівнями системи управління з їх інтеграцією в єдину систему матричного управління ПТПП. Розроблено організаційні механізми і структури процесів матричного управління портфелями типових проектів і програм та програмно-інформаційні засоби матричної інформаційної технології управління ПТПП.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Латишева Т. В. Матричне управління портфелями типових проектів і програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 – управління проектами та програмами / Латишева Тетяна Володимирівна. - Київ, 2016. – 23 с.
Зібрання