Самоорганізація будови тіла та патернів мислення

Дата
2021
Автори
Чергикало Денис Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи у загальних рисах було проглянуто основні концепції Синергетики, теорії біфуркацій та теорії фазових переходів. Також було наведено дуже багато прикладів самоорганізації, та також були пояснені принципи самоорганізації яким користувався і виводив різноманітні рівняння – від термодинаміки і квантової механіки до патернів руху тварин засновник синергетики Г. Хакен. Особливо було звернено увагу на моделювання розвитку організмів та нестійких утворень такі як ракова пухлина. На основі досліджень отриманих моделей ракової пухлини робляться припущення о нових та більш ефективних способах боротьби з раком.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Чергикало Д. О. Самоорганізація будови тіла та патернів мислення : кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Чергикало Денис Олександрович. – Київ, 2021. – 54 с.