Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому

Дата
2016
Автори
Василенко Андрій Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації визначено, що динамо-кінематичні умови формування молодих тріщин сколювання та відриву вказують на правозсувні переміщення в межах шовної зони Закарпатського глибинного розлому, які можуть бути успадкованими від неогенових переміщень того ж напрямку. Знайдено аргументи на користь нової динамо-кінематичної схеми неогенової тектоно-магматичної активізації Закарпаття.З’ясування палеотектонічних полів напружень та кінематики переміщень в розломних системах повсякчасно відбувається з використанням тектонічної позиції магматитів. В свою чергу, коректне прогнозування розвитку рудно-магматичних систем неможливе без розуміння тектонічного контролю напружено-деформаційного стану. Таким чином, враховуючи існуючий взаємозв’язок між цікавими в промисловому відношенні зруденіннями та неогеновим магматизмом, результати досліджень можуть бути використані при пошуках корисних копалин та експлуатації родовищ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Василенко А. Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому : 04.00.01 - загальна та регіональна геологія : дис. ... канд. геолог. наук / Василенко Андрій Юрійович. - Київ, 2016. - 179 с.
Зібрання