Медіація як спосіб вирішення цивільно-правових спорів

Дата
2017
Автори
Поліщук Марія Ярославівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні розглянуто особливості застосування процедури медіації для вирішення цивільно-правових спорів. Дисертантка аналізує підходи українських та зарубіжних учених-правників до визначення поняття, змісту, моделей, видів та принципів медіації. Узагальнено досвід забезпечення правового регулювання та застосування медіації у цивільних справах в окремих зарубіжних країнах. Визначено основні фактори, які сприятимуть розвитку та поширенню медіації в Україні. Обґрунтовано потребу планування та комплексного застосування заходів, спрямованих на поширення інформації про медіацію у суспільстві, а також заохочення громадян до вирішення спорів за допомогою цієї процедури. Окреслено законодавчі передумови для розвитку процедури медіації в Україні. Проаналізовано актуальні законопроекти про медіацію, а також надано рекомендації щодо змісту правового регулювання цієї процедури в Україні. Ключові слова: медіація, законодавство, переговори, цивільно-правові спори, медіатор, принципи медіації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Поліщук М. Я. Медіація як спосіб вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Поліщук Марія Ярославівна. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання