Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній (МК).

Дата
2017
Автори
Суровцев Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі з’ясовано економічний зміст соціальних мереж як каналу та інструменту маркетингових комунікацій, а також їх ґенеза. Визначено роль та місце соціальних мереж у системі маркетингових комунікацій міжнародних компаній.Проведено диференціацію та визначено поліваріантність соціальних мереж у структурі комунікаційних інструментів міжнародних компаній. Виявлено інноваційну спрямованість соціальних мереж як засобу реалізації комунікаційної політики МК, досліджено процес трансформації взаємозв’язкусоціальних мереж та традиційних інструментів маркетингових комунікацій МК.Надано рекомендації щодо посилення конкурентоспроможності МК як визначального показника ефективності впливу соціальних мереж, зокрема шляхом розробки програму збуту через соціальні мережі. Досліджено ефективність соціальних мереж у комунікативній діяльності МК; розроблено економіко-математичну модель дослідження фективності соціального медіа маркетингу (далі – СММ), що показує співвідношення віддачі від фінансування (витрат) на формування контенту у соціальних мережах і таргетованої реклами в соціальних мережах та ефективності таких засобів соціальних комунікацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Суровцев О. О. Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній (МК) : автореф. дис. ... канд.екон. наук : 08.00.02 – світове господарствоі міжнародні економічні відносини / Суровцев Олександр Олександрович. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання