Діджиталізація як чинник платоспроможності підприємства

Дата
2022
Автори
Захарчук Юлія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є визначення теоретичних та практичних аспектів діджиталізації як чинника платоспроможності підприємства. У роботі доведено, що діджиталізація відіграє важливу роль у платоспроможності підприємства, виступаючи одночасно як фактор, що зумовлює її зниження тафактор, що впливає на підвищення платоспроможності. З огляду на даний аспект менеджмент процесу діджиталізації відіграє важливу роль та здатен як підвищити рівень фінансового результату, а неефективний менеджмент - знизити. Одним з ключових моментів діджиталізації стає прискорення бізнес процесів. У зв'язку з цим оцінка ліквідності та платоспроможності на основі тільки балансових даних у сучасному світі вже застаріла і не дає повної та достовірної інформації для відображення реальної картини діяльності та економічного стану підприємства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Захарчук Ю.В. Діджиталізація як чинник платоспроможності підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Захарчук Юлія Василівна. - Київ, 2022. - 60 с.