Теорія і методологія застосування магнетизму ґрунтового покриву в геології, екології, ґрунтознавстві

Дата
2017
Автори
Меньшов Олександр Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена розробці теорії та методології застосування магнетизму ґрунтового покриву при розв’язанні завдань геології, екології, ґрунтознавства. Предмет дисертаційного дослідження – магнітні властивості ґрунтів та їхня інформативність в геології, екології, ґрунтознавстві. Аналіз стану проблеми дослідження магнетизму ґрунтового покриву в Україні та світі показав, що перші роботи було опубліковані у середині минулого століття на Кубі. На даний момент спостерігається значне зростання обсягу магнітних досліджень ґрунтів у світі з метою застосування даної інформації при вивченні забруднення довкілля, деградації продуктивних земель, пошуків нафти і газу. На прикладі родовищ Передкарпатського прогину та Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) України критеріями інформативності визначено підвищення магнітної сприйнятливості та намагніченості ґрунтів і підстилаючих порід верхньої частини геологічного розрізу в зоні впливу вуглеводнів у 2-15 разів порівняно із фоновими значеннями або зафіксовано високу дисперсію магнітних параметрів. Встановлені закономірності пояснюються формуванням аутогенних (вторинних) магнітних мінералів під впливом вуглеводневої речовини у процесі її міграції та розсіювання, зокрема зафіксовано утворення діагенетичного піротину та магнетиту у псевдооднодоменній фазі розміром від десятків нм до перших мкм. Магнітні аномалії ґрунтів збігаються із аномаліями магнітного поля та геохімічними аномаліями. Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та практичному доведенні на конкретних прикладах високої інформативності магнетизму ґрунтового покриву, а також рекомендації для використання у практиці геологічних, екологічних, аграрних та ґрунтознавчих робіт.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Меньшов О. І. Теорія і методологія застосування магнетизму ґрунтового покриву в геології, екології, ґрунтознавстві : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 – геофізика / Меньшов Олександр Ігорович. - Київ, 2017. - 315 с.
Зібрання