Правова охорона та захист прав на торговельні марки

Дата
2022
Автори
Макаренко Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті детального аналізу наявних доктринальних підходів, а також здійсненого дослідження правової природи й характерних ознак юридичної конструкції торговельної марки було сформовано двоєдиний концептуальний підхід до визначення сутності торговельної марки: як правового феномену крізь призму законодавчого аспекту та як об’єкта господарської діяльності та цивільного обороту. Досліджено видову класифікацію торговельних марок на національному та іноземному рівні і сформульовано позицію, що в Україні дійсно враховуються міжнародні тенденції у сфері розширення масиву позначень, які можуть набути правову охорону в якості торговельних марок, в тому числі нетрадиційних торговельних марок. Досліджено концептуально важливе значення інституту строків у сфері правовідносин щодо охорони прав на торговельні марки, здійснено їх класифікацію та охарактеризовано правове регулювання строків в умовах дії воєнного стану. Запропоноване власне авторське визначення дефініції «набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку». Здійснено глобальне дослідження основних процедур міжнародної реєстрації торговельних марок в інших державах та виокремлено їх практичні особливості в розрізі визначення випадків, в яких пропонується використання тієї чи іншої процедури міжнародної реєстрації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Макаренко О. В. Правова охорона та захист прав на торговельні марки : кваліфікаційна робота магістра : 081 Право / Макаренко Ольга Володимирівна. – Київ, 2022. – 149 с.