Психологічні кореляти формування хибних спогадів у осіб із різним рівнем абстрактного мислення

Дата
2021
Автори
Малекі Ілія Бехзадович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході роботи було встановлено наступне: 1)хибні спогади дійсно формуються у відповідь на індукуючий стимул; 2) вірогідність формування хибних спогадів не пов’язана з індивідуальними особливостями рівня розвитку пам'яті на розпізнавання; 3) вплив стимулу, що повинен фасилітувати активізацію уяви, не відображається на вірогідності формування хибних спогадів; 4) словесні форми, в яких хибні спогади відображаються, більш складні та нелінійні, ніж попередньо вважалося. Було встановлено, що майбутні експериментальні моделі повинні враховувати такі особливості, як: - мультиколінеарність великої кількості факторів, які не виражаються в простій структурі, зрозумілій на даному етапі розвитку наукового пізнання в даній галузі - складність вимірювання кожного із цих факторів. Було виявлено, що суб'єктивний досвід людини, її спогади, настільки підвержені викривленню під дією сильних почуттів, тиску ситуації та власних переконань, що постає питання можливості їх використання в ролі доказів у судовому та слідчому процесах: під тиском слідства людина теоретично здатна почати вірити, що одна із декількох продемонстрованих їй осіб в ході ідентифікації правопорушника і є злочинником, що завдав їй фізичної, психологічної або матеріальної шкоди, хоча насправді жодна із вказаних осіб злочинником не є. Це може призводити до величезної кількості помилкових ув'язнень, і тому було розгорнуто велику кількість досліджень феномену конфабуляцій у випадках правопорушень. По-друге, ці відкриття викликали питання етичного характеру, адже, якщо пам’ять справді настільки нестабільна, то і ставлення до дійсності, до поняття істини у вирішенні суспільних конфліктів та інших взаємодій, має видозмінитись.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Малекі І. Б. Психологічні кореляти формування хибних спогадів у осіб із різним рівнем абстрактного мислення : кваліфікаційна робота… бакалавр : 053 Психологія / Малекі Ілія Бехзадович. - Київ, 2021. – 57 с.