Аналіз моделі нормативної регламентації правового статусу релігійних організацій у законодавстві України

Дата
2022
Автори
Примак Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проаналізувавши зміст, умови набуття та позбавлення правового статусу релігійними організаціями як структурних елементів відповідної їх моделі нормативної регламентації, було зроблено висновок, що відсутня послідовність нормативної реалізації у галузевих, рівно як і негалузевих сферах правової системи, що відповідно паралізує повноцінну методику здійснення державної політики у сфері релігії, а також звужує автономію релігійних організацій та можливість захисту прав невіруючої частини громадян. Відсутність послідовної цілісної моделі нормативної регламентації можна пояснити кон’юнктурністю внесення змін до законодавства, як було могли помічено у випадку конфронтації статусів релігійних громад та релігійних організацій,що позбавляє державу можливості створення довготривалої систематичної політики законодавства та управління, що впливає на зміст та реалізацію прав людини в України, а особливо свободи віросповідання. У дослідженні було розкрито специфіку, структуру та форми правового статусу релігійних об’єднань; охарактеризовано поняття та структуру моделі правової регламентації статусу релігійних об’єднань та організацій і досліджено їх зв’язок з феноменом ДКВ; установлено правові джерела української законодавчої бази, що регламентують правовий статус релігійних організацій. Охарактеризовано правові принципи українських ДКВ як законодавчих передумов регламентації змісту статусів релігійних організацій та їх регламентації; проаналізовано зміст,умови набуття та позбавлення правового статусу релігійними організаціями; надано рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства у сфері нормативної регламентації правового статусу релігійних організацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Примак О. В. Аналіз моделі нормативної регламентації правового статусу релігійних організацій у законодавстві України : кваліфікаційна робота … бакалавра : 031 Релігієзнавство / Примак Ольга Володимирівна. - Київ, 2020. – 63 с.