Дослідження каталітичних властивостей н-форм ієрархічних цеолітів різної топології та морфології в реакції синтезу ацеталей зі спиртів та альдегідів

Дата
2022
Автори
Самотой Альона Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі було досліджено вплив топології та морфології на каталітичні властивості ієрархічних цеолітів в реакціях синтезу ацеталей зі спиртів (С2 та С4) та альдегідів (С2 та С4). Було протестовано водневі алюмо- та галійсилікатні цеоліти MOR, MTW, MFI та BEA із морфологією наностержнів, нанолистів або близьких до сферичних наночасток. Найоптимальнішим каталізатором для синтезу диетоксиетану виявився HAlSi-BEA_np-SDA3. Показано, що підвищення температури негативно впливає на селективність та вихід цільового продукту в реакціях синтезу диетоксибутану та дибутоксибутану, в наслідок окиснення семіацеталів до складних ефірів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Самотой А. О. Дослідження каталітичних властивостей н-форм ієрархічних цеолітів різної топології та морфології в реакції синтезу ацеталей зі спиртів та альдегідів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Самотой Альона Олегівна. - Київ, 2022. - 36 с.