Китайські авторські казки: особливості й художній переклад

Дата
2023
Автори
Сенчик Ельвіра Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи було досліджено особливості китайських авторських казок та їх художнього перекладу. Матеріалом практичного дослідження було обрано 6 китайських авторських казок, 3 з яких проаналізовано у теоретично-практичному розділі 2 (白冰 “雨伞树”,老舍 “小破的生日”,洪汛涛 “神笔马良”), інші — у практичному розділі 3(周锐 “鸟鸦和狐狸结婚了”,“喂,小偷”,“希儿做猫的师傅”). Дослідження дало змогу дійти таких висновків: По-перше, у Розділі 1 було проаналізовано жанрово-видові особливості авторських казок, зокрема уособлення казки як окремого жанру усної народної творчості, їхню структуру та тематику. Аналіз жанрово-видових особливостей авторських казок показав їхню багатогранність та різноманіття. По-друге, дослідження особливостей жанру літературної/авторської казки дозволило встановити його значення та роль у китайській літературі. Виявлено, що цей жанр є важливим засобом вираження авторської творчості та індивідуального підходу до казкового матеріалу. По-третє, було виділено та проаналізовано історичні та культурні звʼязки літературної казки в Китаї, виявлено підґрунтя їх особливостей. По-четверте, у Розділі 2 було виокремлено та досліджено специфіку художнього перекладу китайськомовних текстів, зокрема авторських казок. Художній переклад китайськомовних текстів, зокрема авторських казок, виявився складним завданням, пов'язаним зі збереженням художнього значення та естетики оригіналу. По-пʼяте, проведений аналіз художнього перекладу китайськомовних текстів, зокрема авторських казок Бая Біна «Парасолькове дерево», Хун Сюнь Тао «Пензлик Маляна» та Лао Ше «День народження Сяопо» дозволив виявити його специфіку та проблеми. Були досліджені різні способи перекладу, і в результаті виявлено, що використання перекладацьких трансформацій та стилістичних засобів допомагає зберегти художнє значення оригінального тексту. По-шосте, у Розділі 3 проаналізовано конкретні приклади перекладу та адаптації китайських авторських казок сучасного письменника Чжоу Жуя підтверджують складність цього процесу. Аналіз перекладених казок «Ворона і Лисиця одружилися», «Агов, злодію» та «Маленька Сі і її кіт-вчитель» дав можливість виявити особливості перекладу та адаптації казок, зокрема використання стилістичних засобів та збереження авторської манери написання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Сенчик Е. Ю. Китайські авторські казки: особливості й художній переклад : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Сенчик Ельвіра Юріївна. – Київ, 2023. – 67 с.