Мультиагентна інтелектуальна система управління навчальним процесом

Дата
2021
Автори
Уложенко Марина Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Виконано аналiз основних особливостей, прикладiв, переваг та недолiкiв класичних та iнтелектуальних систем управлiння навчальним процесом; проаналiзовано основнi класифiкацiї, типи та архiтектури, особливостi, переваги та недолiки агентiв та мультиагентних систем; дослiджено способи взаємодiї агентiв (комунiкацiї та кооперацiї) та протоколи комунiкацiї; проаналiзовано основнi переваги та недолiки використання iнформацiйних технологiй в управлiннi навчальним процесом; спроектовано та розроблено мультиагентну iнтелектуальну систему управлiння навчальним процесом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Уложенко М. А. Мультиагентна інтелектуальна система управління навчальним процесом : кваліфікаційна робота ... магістра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Уложенко Марина Андріївна. - Київ, 2021. - 98 с.