Проблеми соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні

Дата
2017
Автори
Бурлака Ольга Станіславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності, ознак, принципів та особливостей здійснення соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні, дослідження сучасного стану правового регулювання соціального захисту відповідної категорії громадян, виявлення проблем та розробка основних шляхів його удосконалення, а також визначення перспективних напрямків запровадження зарубіжного досвіду у сфері соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні. Запропоновано під соціальним захистом сім'ї, дитинства, материнства та батьківства розуміти систему економічних, організаційно правових, фінансових заходів, які спрямовані на забезпечення сімей з дітьми, багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів з дитинства та дітей інвалідів належного життєвого рівня, надання їм соціальної допомоги та соціальної підтримки, встановлення гарантій, пільг, компенсацій внаслідок виникнення відповідних соціальних ризиків (малозабезпеченість, сирітство, інвалідність тощо), з метою їх подолання чи пом’якшення. Запропоновано на законодавчому рівні визначити єдиний перелік принципів соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства, які слід поділити на загальні і спеціальні принципи. До загальних необхідно віднести такі принципи як: 1) загальності соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства; 2) соціальної справедливості. Визначено основні ознаки міжнародно-правових стандартів соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства, запропоновано систематизувати чинне законодавство у сфері соціального захист сім'ї, дитинства, материнства та батьківства та прийняти єдиний нормативно-правовий акт який би регулював дане питання – Кодекс соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні. Запропоновано прийняти новий кодифікований нормативно-правовий акт – Кодекс соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні, який дозволить усунути завантаженість правового регулювання досліджуваного питання численною кількістю законів та підзаконних нормативних актів. Виділено перспективні заходи та напрямки впровадження зарубіжного досвіду у сфері соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні. Ключові слова: соціальний захист, соціальна допомога, соціальна послуга, соціальна пільга, сім’я, дитина, материнство, батьківство.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бурлака О. С. Проблеми соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Бурлака Ольга Станіславівна. - Київ, 2017. - 419 с.:
Зібрання