Ціннісні орієнтації молоді щодо шлюбно-сімейних відносин в сучасному українському суспільстві

Дата
2020
Автори
Ромодіна Марія Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом розгляду є шлюбно-сімейні відносини сучасної молоді України. Предметом розгляду є ціннісні орієнтації щодо шлюбно-сімейних відносин сучасної молоді України Метою роботи є охарактеризувати ціннісні орієнтації щодо шлюбно- сімейних відносин сучасної молоді України та показати відмінності у ціннісних орієнтаціях чоловіків та жінок на прикладі вже існуючих попередніх досліджень та проведеного мною емпіричного дослідження в рамках написання кваліфікаційної роботи. У першому розділі представлені теоретико-методологічні основи дослідження ціннісних орієнтацій молоді. У другому - теоретичні засади вивчення сім’ї. У третьому розділі – результати власного емпіричного дослідження, які висуваються як припущення про наявність можливих проблем у суспільстві. Ключові слова: ціннісні орієнтації, молодь, сім’я, шлюбно-сімейні відносини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Ромодіна М. Є. Ціннісні орієнтації молоді щодо шлюбно-сімейних відносин в сучасному українському суспільстві : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Ромодіна Марія Євгенівна. - Київ, 2020. - 79 с.