Соціальні мережі як ресурс у підтримці середовища відновлення для людей із наркозалежністю»

Дата
2022
Автори
Огороднік Катерина Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній дипломній роботі досліджено особливості ставлення до наркозалежних в суспільстві. Визначено особливості поведінки наркозалежних, завдяки яким можна сказати, що ставлення людей до наркозалежних найчастіше упереджене. Через непередбачувану поведінку наркозалежних, неконтрольовані стани, їх нездоровий спосіб життя, низку побічних проблем які виникають у них через споживання (захворювання, гострі реакції, інколи проблеми з законом, тощо), суспільство вбачає у таких людях небезпеку, вдається до соціальної дистанції. Проаналізувано, які інструменти профілактики та боротьби з наркозалежність існують. Вони дуже різноманітні і лежать у різних галузях науки. Так з психології нам відомі такі ефективні інструменти як групова психотерапія, індивідуальна психотерапія. У медицині ці інструменти представлені у вигляді курсу лікування, детоксикації. Даний курс є невід’ємною частиною роботи з наркозалежними, адже саме він полегшує гостру фазу, завдяки чому взагалі стає можливою співпраця з клієнтом.Нетрадиційні практики теж можуть запропонувати цікаві підходи. Дуже часто, особливо в Україні, у лікуванні залежності значну роль відіграє релігія,оскільки цією соціальною проблемою опікується багато релігійних організацій. Проаналізовано було також міжнародний досвід боротьби з залежностями. Встановлено, що суворі методи боротьби з наркозалежністю, придушення цього явища, найчастіше не працюють, а приводять лише до гірших наслідків. Встановлено також зв’язок між військовими подіями та підвищенням вживання наркотичних речовин серед військових.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Огороднік К. В. Соціальні мережі як ресурс у підтримці середовища відновлення для людей із наркозалежністю : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 231 Соціальна робота / Огороднік Катерина Валеріївна. - Київ, 2022. – 73 с.