Особливості розвитку християнської архітектури під впливом догматичних положень (I - XVII століття)

Дата
2021
Автори
Осіньковські Михайло Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вивчення храмового зодчества поряд з християнськими догматами дозволяє виявити характерний взаємозв’язок, світоглядні особливості, сакральне ядро, його духовну домінанту, для кожної епохи. В даному дослідженні проаналізовано наукову літературу за темою з історії, архітектури, філософії та подано загальне визначення характеру формування архітектурних форм церковних споруд міст Західної та Центральної Європи в період з I до XVII століття. Створено теоретичне обґрунтування для аналізу архітектурних форм християнської храмової забудови, а також впливу філософсько-релігійних та догматичних чинників розвитку католицизму на характер та стильовий напрям культури Західної та Центральної Європи. Наведено оглядові історично-архітектурні приклади становлення храмового зодчества в період формування християнства та направлення католицтва. Розглянуто особливості світоглядної та філософсько-релігійної думки, доктринального віровчення католицизму у період формування та розвитку християнства у Західній та Центральній Європі.Визначено основні особливості, які вплинули на характер церковних споруд, об’єднавши дані з різних аспектів: історичного, культурного, філософсько-релігійного, догматичного. Окреслено зміни стильового напрямку в мистецтві християнського зодчества, визначено найосновніші. Надано відомості про типи християнських будівель та виокремлено структуру, головні характерні риси до кожного періоду: ранньохристиянського, романського, готичного, ренесансного та барокового.Зроблено висновок щодо важливості впливу філософсько-релігійної думки та догматичних положень на формування храмової католицької архітектури.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Осіньковські Михайло Дмитрович. Особливості розвитку християнської архітектури під впливом догматичних положень : кваліфікаційна робота … бакалавра : 031 Релігієзнавство / Осіньковські Михайло Дмитрович. - Київ, 2021. – 56 с.