Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату

Дата
2016
Автори
Павельчук Євген Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей сучасного гідрологічного та гідрохімічного режимів річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату. З урахуванням сучасних даних гідрологічних спостережень досліджено фазово-циклічну структуру багаторічних коливань водного стоку річок Житомирського Полісся за період 19252012 рр., розраховано статистичні параметри варіаційних рядів водного стоку та уточнено багаторічні норми стоку. Для перевірки гіпотези про порушення стаціонарності водного стоку в умовах кліматичних змін було досліджено його багаторічні тенденції методом побудови часових лінійних трендів та їх оцінки за критерієм Манна-Кендалла. Досліджено сезонні та багаторічні особливості гідрохімічного режиму річок, здійснено оцінку впливу антропогенних джерел забруднення на формування та динаміку вмісту забруднювальних речовин у воді річок. Здійснено статистичне моделювання залежності вмісту розчинених у воді речовин від величини водного стоку, запропоновано графо-аналітичний метод представлення параметрів гідрохімічного режиму в широкому діапазоні реальних величин водного стоку шляхом конструювання напівемпіричних графічних моделей. Виконано прогноз зміни водного стоку річок на ХХІ століття на основі водно-балансового моделювання та результатів моделювання кліматичних умов України. Оцінено можливі зміни хімічного складу води річок з урахуванням результатів довгострокового гідрологічного прогнозу. Ключові слова: гідрологічний режим, норма стоку, гідрохімічний режим, зміна клімату, воднобалансове моделювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Павельчук Є. М. Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Павельчук Євген Михайлович. - Київ, 2016. - 24 с.
Зібрання