Формування системи управління якістю на науково-виробничому підприємстві

Дата
2022
Автори
Чубар Діана Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розкрито сутність системи управління якістю на підприємстві та проаналізовано методичні основи процесу побудови та імплементації системи управління якістю. Проведено аналіз системи управління якістю ТОВ «НВП «Радікс» та визначено основні напрямки вдосконалення СУЯ. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення системи управління якістю ТОВ «НВП «Радікс», а саме комплексна програма впровадження системи міжнародних стандартів на підприємстві для забезпечення конкурентних переваг.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
073 Менеджмент , 07 Управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Чубар Д. Ю. Формування системи управління якістю на науково-виробничому підприємстві : кваліфікаційна робота магістра : 073 Менеджмент / Чубар Діана Юріївна. - Київ, 2022. - 71 с.