Специфіка відтворення українською стратегій конфронтації сучасного англомовного політичного дискурсу

Дата
2023
Автори
Мандрікова Аліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Передача політичних ідей і стратегій є важливою в сучасному світі, оскільки політичні рішення впливають на життя громадян і добробут націй. Для політичного дискурсу характерні специфічні стилістичні та риторичні прийоми, спрямовані на переконання аудиторії, побудову образу оратора, дискредитацію опонента. Використання стратегій дискредитації особливо поширене в політичному дискурсі, і здатність точного відтворення цих стратегій у перекладі є важливою для ефективної комунікації між різними мовними спільнотами. Стратегії дискредитації — це лінгвістичні інструменти, спрямовані на зниження довіри чи репутації опонента. Ці стратегії можуть приймати різні форми, включаючи напади ad hominem, глузування, глузування та сарказм, «straw man», «slippery slope», «false equivalence», «dog whistle», «false flags», «Gaslighting», «hasty generalizations». Використання цих стратегій поширене в політичному дискурсі, де вони використовуються для створення образу опонента як некомпетентного, ненадійного чи навіть небезпечного. Стратегії дискредитації часто залежать від мови, і для їх точного відтворення в перекладі потрібне розуміння культурного та мовного контексту, в якому вони використовуються. Підсумовуючи, точне відтворення стратегій дискредитації в перекладі є важливим для ефективної комунікації між різними мовними спільнотами. Специфіка української культури та історії формує використання стратегій дискредитації в українському політичному дискурсі, а їх точне відтворення в перекладі потребує розуміння культурного та мовного контексту, у якому вони використовуються. Відтворення дискредитаційних стратегій у перекладі потребує не лише лінгвістичних знань, а й культурних та історичних знань. Тому перекладачі повинні вміти орієнтуватися в нюансах цільової мови, зберігаючи при цьому суть вихідного повідомлення. Здатність точно відтворювати стратегії дискредитації в перекладі є важливою для ефективної комунікації та просування демократичних цінностей і принципів у різних мовних спільнотах.
This study focuses on examining the nuances and challenges involved in reproducing confrontation strategies from modern English-language political discourse when translating into Ukrainian. It delves into the domain of lexicology to explore the academic novelty, main objective, and findings related to this specific translation context. The scientific novelty of this research lies in its comprehensive analysis of the linguistic and cultural aspects that influence the reproduction of confrontation strategies in Ukrainian translations of modern English-language political discourse. By considering the confrontational nature of the source text and its impact on the target audience, this study aims to shed light on the complexities faced by translators and provide valuable insights into effective translation techniques. This research contributes to our understanding of the specific challenges and strategies involved in reproducing confrontation strategies from modern English-language political discourse when translating into Ukrainian. By examining the linguistic and cultural aspects within the domain of lexicology, it offers insights into the complexities faced by translators and provides valuable recommendations for achieving accurate and impactful renditions. Ultimately, this study aims to enhance the quality and authenticity of Ukrainian translations, ensuring that confrontation strategies are successfully conveyed to the target audience.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мандрікова А. Специфіка відтворення українською стратегій конфронтації сучасного англомовного політичного дискурсу : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Мандрікова Аліна. – Київ, 2023. – 59 с.