Створення концепції інформаційно-комунікативного порталу для протидії маніпулятивно-дезінформаційним технологіям в умовах світової пандемії

Дата
2021
Автори
Батюкова Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Даний інноваційний проєкт має важливе соціально-економічне значення для всіх верств населення. Спостерігається також, що серед українського суспільства доволі часто зустрічається низький рівень медіаобізнаності на медіаграмотності. Також Україна входить в топ-країн з найбільш стрімким розвитком дезінформаційних процесів та розповсюдження фейкової інформації. Саме тому даний інноваційний проєкт покликаний на вирішення такого роду аспекту проблем, як збільшення рівня медіаграмотності українського соціуму. Даний проєкт спрямований на налагодження інформаційно-комунікаційних процесів в українському суспільстві, підвищення його рівня медіаграмотності для виявлення, фільтрування та сортування фейкової інформації для запобігання розповсюдження дезінформації щодо коронавірусної хвороби.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Батюкова Н. О. Створення концепції інформаційно-комунікативного порталу для протидії маніпулятивно-дезінформаційним технологіям в умовах світової пандемії : інноваційний проект магістра освітньої програми «Медіакомунікації» / Батюкова Наталія Олександрівна. - Київ, 2021. - 40 с.