Періодична преса ХХI століття: проблеми і перспективи

Дата
2016
Автори
Парубець Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета і завдання дисертаційного дослідження визначили відбір методів. Базовим методом було обрано методологічний принцип системного підходу до аналізу явищ і процесів, що дозволив проаналізувати особливості сучасного медіапростору та принципи функціонування періодичної преси ХХІ століття. За допомогою компаративного методу здійснено порівняльний аналіз наукових концепцій інформаційного суспільства. Порівняльно-змістовний аналіз сприяв дослідженню ролі, місця та особливостей функцій сучасної преси. Метод узагальнення використано при розгляді преси як соціального інституту. За допомогою діалектичного методу проаналізовано динаміку соціокультурних процесів та підпорядковану їм логіку трансформації преси. Системний підхід дозволив: розглянути пресу як складноструктуровану систему, кожний елемент якої має певне призначення і здійснює специфічні функції, спрямовані на задоволення відповідних потреб системи; проаналізувати елементи медіасистеми та визначити місце і значення преси на сучасному етапі; сформулювати моделі подальшого розвитку друкованих ЗМІ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Парубець О. М. Періодична преса ХХI століття: проблеми і перспективи : дис. ...канд. соц. ком. : 27.00.04 – теорія та історія журналістики / Парубець Олена Миколаївна. - Київ, 2016. – 259 с.
Зібрання