Дослідження регулювання туристичних зборів в Україні на прикладі онлайн-сервісу Airbnb: імплементація досвіду Франції

Дата
2023
Автори
Бородай Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної дипломної роботи було дослідження законодавчої бази з регулювання туристичного збору на прикладі онлайн-сервісу Airbnb та пошуку шляхів покращення системи для розвитку туризму в Україні. Автором проаналізовано теоретико-методологічні засади, визначено ключову роль, функції значення та місце. В ході роботи розглянуто ретроспективні аспекти онлайн сервісу Airbnb, основні функції, елементи платформи. Проаналізовано досвід законодавчої бази Франції та вимоги до сплати туристичного збору через онлайн сервіс Airbnb. Автор дипломної роботи пропонує варіант імплементації досвіду Франції в законодавчу систему України для покращення системи збору, контролю та відслідковування сплати туристичного збору. А саме зобов’язання платформи «Airbnb» внесееня правок щодо туристичного збору на території України до бронювань. Розглянуто перспективи введення туристичного збору для онлайн-сервісу «Airbnb»: забезпечення додаткових коштів до місцевих бюджетів для розвитку туризму, розвиток туризму, покращення якості послуг для туристів, створення довіри до системи оподаткування та моніторингу в Україні, покращення довіри до сервісу Airbnb.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Бородай А. О. Дослідження регулювання туристичних зборів в Україні на прикладі онлайн-сервісу Airbnb: імплементація досвіду Франції : магістерська робота : 242 Туризм /