Особливості політичної теорії марксизму

Дата
2021
Автори
Венгер Валерія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дипломної роботи є визначення основних особливостей політичної теорії марксизму. Внесок марксистської науково-ідеологічної теорії в науку визнано фахівцями всіх поколінь і всіх наукових напрямків. У багатьох випадках Маркс був передвісником сучасних економічних теорій. Тому марксистську науково-ідеологічну теорію можна вважати плідним напрямком розвитку наукової думки. При розгляді основних ідей марксизму необхідно виділити два основних моменти. По-перше, марксизм, як і будь-яка інша наукова теорія, знаходиться в розвитку. Він аж ніяк не вершина громадської думки, а лише етап її еволюції. По-друге, ставлення до марксизму було, є і буде різним. Ідеї марксизму були досить різними, піддавались перегляду відповідно до етапів їх розумової еволюції, змін суспільної ситуації. Згідно дослідження було зроблено висновки, що формування марксизму - це весь процес історичного розвитку, що створює необхідні передумови для такої великої події. Вони виявляють диверсифікацію та зрілість під впливом різнорідних факторів. Важливими є історичні умови, невіддільні від розпаду феодальної системи та утвердження капіталізму. Не менш важливу роль відіграли соціально-економічні та наукові передумови. Критичні дослідження соціальних наслідків промислових потрясінь мають велике значення для формування марксизму. Економічна криза періодично потрясає капіталістичну економіку і спричиняє масове безробіття. Тому критика соціальних наслідків розвитку капіталізму стала важливим завданням марксизму. Формування пролетаріату стало соціальною основою для виникнення марксизму. Марксизм сформувався як пролетарський напрям у філософії, соціології, політичній економії та історичних дослідженнях. Формування пролетаріату має тісний і прямий зв’язок із походженням марксизму. Найважливішим відкриттям Маркса вважається матеріалістичне розуміння історії, згідно з яким існують об'єктивні (тобто матеріальні), незалежні від свідомості і волі людей закони історії, суспільного життя, ці закони неодмінні та об'єктивні як закони фізики або біології, люди не можуть скасувати їх дію, а можуть лише їх пізнати і врахувати в своїй практиці, тому, на думку його прихильників, марксизм, який відкрив ці закони, так само точний і навчений, як природничі науки. Спираючись на ідеологію прогресу, Маркс створює вчення про суспільно-економічні формації як поступальні стадії розвитку будь-якого суспільства. Двигуном цього руху, джерелом суспільних змін виступає класова боротьба: в кожному суспільстві є два основні класи - заможний і незаможний - антагонізм, протиріччя між якими виступає джерелом розвитку суспільства. Апогеєм класової боротьби стає соціальна революція...
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Венгер В. О. Особливості політичної теорії марксизму : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Венгер Валерія Олегівна. - Київ, 2021. – 52 с.