Інституціональні форми морально-політичної відповідальності

Дата
2018
Автори
Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному і системному аналізу інституціональних форм морально-політичної відповідальності як у нормативному, так і в функціональному аспектах. У роботі визначено основні особливості морально-політичної відповідальності та висвітлено ступінь наукової розробленості даної проблеми. Встановлено, що нормативно-інституціональний зміст поняття політичної відповідальності безпосередньо пов’язаний з моральною складовою діяльності та поведінки суб’єктів політики. З’ясовано особливості реалізації інституціональних форм морально-політичної відповідальності за різних політико-правових систем, а також визначено основні умови функціонування даного типу відповідальності у політико-правових системах недемократичного типу. Вперше здійснено аналіз процесу інституціоналізації морально-політичної відповідальності в Україні, що базується на визначенні особливостей розвитку законодавства у сфері професійних стандартів поведінки для суб’єктів політики різних рівнів. Запропоновано авторське визначення морально-політичної відповідальності, а також, на основі аналізу її нормативних підстав, до наукового обігу введено поняття інституціональної форми морально-політичної відповідальності. Ключові слова: морально-політична відповідальність, політична відповідальність, політична етика, політико-правова система, інституціоналізація, державна влада, кодекс поведінки, громадянська мораль, інституціональна форма, законодавче забезпечення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Дзятківський В. В. Інституціональні форми морально-політичної відповідальності : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 політичні інститути та процеси / Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович. - Київ, 2018. - 24 с.
Зібрання