Задача оптимального керування для побудови бізнес-стратегії

Дата
2022
Автори
Резніченко Ілона Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі була розв’язана задача оптимального керування, яка описується звичайним диференціальним рівнянням. Щоб досягти мети, ця задача оптимального керування була досліджена двома основними методами – варіаційним підходом (принцип максимуму Понтрягіна) та підходом динамічного програмування. Обидва підходи показують, що якщо оптимальна стратегія будується на короткий термін часу, то краще продати всю вироблену продукцію без будь-яких інвестицій. У ситуації, коли бізнес-стратегія є середньостроковою або довгостроковою, найкращим вибором є інвестування всієї виробленої продукції у виробництво, щоб збільшити його до прикінцевого часу, а потім продати все, щоб отримати зрештою максимальний прибуток.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Резніченко І. В. Задача оптимального керування для побудови бізнес-стратегії : кваліфікаційна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Резніченко Ілона Володимирівна. – Київ, 2022. – 35 с.