Управління проєктом створення інтернет-сервісу автоматизованого надання кредитування клієнтам банку

Дата
2022
Автори
Бурдига Ярослав
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі проаналізовано область застосування розроблюваного додатку, визначено наскільки раціональна розробка, на основі проведення маркетингового та інвестиційного аналізу, розроблено концепцію проєкту. Розроблений програмний додаток на основі клієнт-серверної архітектури, концептуальну, даталогічну та фізичну модель бази даних, також розроблена та заповнена база даних. Розроблено життєвий цикл проєкту та ієрархічну структуру проєкту. Сформована команда проєкту, сформована матриця відповідальностей. Сформовано управління комунікаціями у проєкті. Виокремлені функціональні та нефункціональні вимоги. Описані вимоги до якості проєкту, сформований перелік вимог до товару, що закупляється. Проведений ризик менеджмент та визначені його результати. Виготовлений програмний продукт буде дозволяти користувачам (співробітникам банку, менеджерам, тощо) прогнозувати перед видачею кредиту клієнту, яка ймовірність того, що клієнт своєчасно погасить заборгованість та організація не понесе збитків від співпраці з клієнтом (прогнозування буде виконуватися на основі даних про клієнта, його кредитної репутації, балансу на рахунку, тощо), здійснити класифікацію і кластерний аналіз клієнтів банку за певними параметрами для вирахування доцільності подальшої співпраці з ними.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Бурдига Я. Управління проєктом створення інтернет-сервісу автоматизованого надання кредитування клієнтам банку : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Ярослав Бурдига. - Київ, 2022. - 103 с.