Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 231 «Соціальна робота», галузі знань 23 «Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка»

Дата
2022
Автори
Токарук Людмила Степанівна
Чернуха Надія Миколаївна
Удовенко Юлія Миколаївна
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Узагальнено методичні вимоги для підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 231 «Соціальна робота», галузі знань 23 «Соціальна робота», освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка», надано рекомендації щодо написання, академічної доброчесності, супровідної документації, порядку захисту, критеріїв оцінювання. Рекомендовано для здобувачів закладів вищої освіти та науково-педагогічних фахівців.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 231 «Соціальна робота», галузі знань 23 «Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» / Укладачі: Л. Токарук, Н. Чернуха, Ю. Удовенко, М. Васильєва-Халатникова. - Київ: [ТОВ ЦП «КОМПРИНТ»], 2022. - 27 с.