Бухгалтерський облік основних засобів та контроль ефективності їх використання на підприємстві

Дата
2022
Автори
Зарбієва Сабіна Гафілівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження теоретичних і методичних положень обліку, аналізу та контролю ОЗ. У даній роботі досконалено трактування економічної сутності ОЗ та з’ясовано, що ОЗ підприємства відіграють важливу роль у фінансово-господарській діяльності, забезпечуючи ефективність і безперервність діяльності будь-якого підприємства. Залучення ОЗ потребує значних фінансових вкладень, тобто періодичність їх оновлення залежить від фінансових можливостей та ефективної роботи підприємства за попередній період, у свою чергу, висока вартість основних засобів перешкоджає зростанню рентабельності власних коштів. Розглянуто законодавчо-нормативне регулювання бухгалтерського обліку і звітності ОЗ підприємства та встановлено наступне: основною складовою при визначенні національної системи бухгалтерського обліку та звітності є існуюча нормативно-правова основа та комплекс інших нормативних документів, що є основою для організації бухгалтерського обліку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Зарбієва С.Г. Бухгалтерський облік основних засобів та контроль ефективності їх використання на підприємстві : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Зарбієва Сабіна Гафілівна. - Київ, 2022. - 117 с.