Предметно-орієнтовані моделі процесів програмної інженерії

Дата
2022
Автори
Гончарук Андрій Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дипломній роботі проведено дослідження сучасних підходів до представлення предметних областей або доменів, які створюються для відображення різних задач доменів. Розглянуто онтологічний підхід до подання моделей предметних областей. Сутність даного підходу міститься у поданні понять предметної області і залежності, які вони мають між собою. В роботі також розглядається домен програмної інженерії – життєвий цикл стандарту ISO/IEC 12207. Виділено три базових процесів: головні, організаційні та процеси підтримки. Для кожного з них визначені види діяльності (дії), задачі, сукупність результатів (виходів) діяльності і розв’язання задач, а також деякі специфічні вимоги. У стандарті наведено перелік робіт для трьох базових процесів, але не спосіб їхнього виконання і не форма подання результатів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Гончарук А. І. Предметно-орієнтовані моделі процесів програмної інженерії : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Гончарук Андрій Ігорович. - Київ, 2022. - 69 с.