Особливості корейської поезії XX ст.: лінгвокультурологічний аспект

Дата
2023
Автори
Грушкевич Ірина Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Лінгвокультурологія як наука є досить молодою, оскільки отримала широке визнання лише у 90-х роках минулого століття. Проте відтоді постійно розвиваючись завдяки працям і дослідженням багатьох вчених (і мовознавців, і культурологів, і етнографістів, і психологів), ця наука на сучасному етапі стала активним джерелом різноманітних знань про те, як зв’язок мови і культури впливає на різні сфери людського життя, зокрема й на літературу. У роботі охарактеризовано основні етапи розвитку лінгвокультурології та її структуру, розкрити поняття лінгвокультурологічного концепту, висвітлено головні тенденції становлення нової корейської поезії у XX столітті, визначено суть та значення лінгвокультурологічних елементів на прикладі творів Кім Соволя, Юн Донджу, Чо Джіхуна, Кім Йоннана, виявлено способи збереження національної самобутності художніх творів за допомогою використання культурно забарвлених лексичних засобів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
Бібліографічний опис
Грушкевич І. А. Особливості корейської поезії XX ст.: лінгвокультурологічний аспект : кваліфікаційна робота ... «магістр» : 035 Філологія / Грушкевич Ірина Андріївна. - Київ, 2023. - 87 с.