Синтез та дослідження фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів

Дата
2017
Автори
Сисоєв Дмитро Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено отриманню нових функціональних похідних діарилетенів та азобензенів та дослідженню їх хімічних та фізико-хімічних характеристик. Найбільш важливі наукові результати, здобуті в дисертації, наступні: 1. Розроблено новий підхід до синтезу фотохромних діарилетенів – похідних фурану. 2. Синтезовано невідомі раніше функціональні похідні фотохромних діарилетенів за допомогою реакцій конденсації по карбонільній групі фуранового циклу. 3. Вперше синтезовано ряд фотохромних похідних тетрафлуорциклобутену та досліджено їх реакційну здатність. 4. Одержано та описано 38 нових фотохромних похідних діарилетенів та азобензену. 5. Описано невідомий раніше процес трансформації діарилетенів під дією основ-нуклеофілів. Ключові слова: біс(фурил)перфлуороциклопентен, азобензени із кінцевими тіольними залишками, фотохромні діарілетени, квантовий вихід, діарилперфлуороциклобутени, семичленні карбоцикли, піразоли, перетворення під дією основ, енаміни.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Сисоєв Д. О. Синтез та дослідження фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 органічна хімія / Сисоєв Дмитро Олександрович - Київ, 2017. - 127 с.
Зібрання