Розробка розширення браузера для виявлення манiпуляцiй на вебсторiнках

Дата
2023
Автори
Чернякін Дмитро
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботi було розроблено розширення для браузера, що дозволяє виявляти манiпуляцiї та клiкбейти на веб-сторiнках. Розширення було розроблено для браузера Chrome та може бути встановлено користувачами. Воно може бути корисним для людей, якi прагнуть отримувати об’єктивну та достовiрну iнформацiю з Iнтернету, таких як журналiсти, дослiдники, студенти та iншi користувачi Iнтернету. У ходi виконання даної роботи було проведено аналiз iснуючих iнструментiв реалiзацiї та готових конкуруючих рiшень, щоб зрозумiти їх переваги та недолiки. На основi цього аналiзу було визначено, що в розробцi розширення для браузера необхiдно використовувати скрапiнг тексту веб-сторiнок, API вiд Open AI та власну модель LSTM. У рамках даної роботи було проведено аналiз якостi розробленого програмного продукту. Для цього були використанi критерiї мiжнародного стандарту, якi дозволяють оцiнювати продуктивнiсть, функцiональнiсть та iншi аспекти продукту. Розроблений програмний продукт є потужним iнструментом для виявлення недобросовiсних дiй на веб-сторiнках та може знайти застосування в рiзних галузях, пов’язаних з Iнтернет-безпекою та контролем якостi вмiсту. Ключовi слова : плагiн для браузера, openai, пошук манiпуляцiй у текстi, обробка природної мови, машинне навчання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Чернякін Д. Розробка розширення браузера для виявлення манiпуляцiй на вебсторiнках : кваліфікаційна робота … магістра : 122 Комп’ютерні науки / Чернякін Дмитро. – Київ, 2023. – 50 с.