Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності

Дата
2012
Автори
Сербін Олег
Галицька Світлана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У публікації здійснено аналітичний огляд таблиць класифікації НБУВ. Йдеться про розвиток змістовної та структурної складових даних таблиць як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності. Розглянуто структурні властивості таблиць класифікації НБУВ у проекції на організаційні характеристики бібліотечного каталогу. Окреслено основні напрями динаміки таблиць класифікації в контексті інноваційної діяльності бібліотеки.
The publication deals with an analytical review of the Vernadsky National library of Ukraine tables of classification. Information as for the development of content and structural components of the data tables as a reflection of innovative library and information activities transformation is presented. The basic structural properties of the Vernadsky National library of Ukraine tables of classification are considered in the projection on the organizational characteristics of the library catalog. The relevance and main directions of dynamic tables of classification in the context of innovation library are defined.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
02 Культура і мистецтво , 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Бібліографічний опис
Сербін О. Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / Олег Сербін, Світлана Галицька // Бібліотечний вісник. – Київ, 2012. – № 6. – С. 15–19.