Місцеві ради УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу (1920-ті рр.)

Дата
2016
Автори
Бурда Владислав Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячена дослідженню ролі місцевих рад УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу в 1920-х роках. У дослідженні розглянуто зміни в статусі сільських, селищних і міських рад у системі органів державної влади, а також трансформація їх владних повноважень. Розкрита стратегія і тактика більшовиків у виборчих кампаніях. Особливу увагу приділено заходам по боротьбі з абсентеїзмом і протестними настроями населення під час виборів. Проаналізовано зміни в соціальному складі депутатського корпусу. Висвітлено витіснення опозиційно налаштованих депутатів і формування комуністичних фракцій в місцевих радах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Бурда В. Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу (1920-ті рр.) : автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Бурда Владислав Юрійович. - Київ, 2016. – 18 с.
Зібрання