Класична та некласична соціальна епістемологія

Дата
2021
Автори
Шевченко Анастасія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні епістемології як самостійної сфери філософських досліджень пізнавальної діяльності, розкритті її основних ідей і принципів. В роботі використовується цілий ряд методів і принципів філософського аналізу. Перш за все, дослідження ґрунтується на системному підході до вирішення поставлених проблем. Компаративістський підхід до аналізу праць класиків європейської філософської думки і видатних вчених-гуманітаріїв сприяв виробленню базисних ідей та концептів роботи. В ході виконання дослідження було визначено місце епістемології в структурі філософського знання; охарактеризовано основні напрями епістемологічних досліджень у філософії ХХ століття; виділено перспективи епістемологічних студій на сучасному етапі розвитку філософії; розглянуто основи епістемологічної тематизації розрізнення класичного та некласичного підходів; проаналізовано принципи побудови некласичної моделі соціальної епістемології; охарактеризовано некласичні форми філософсько-методологічного аналізу соціальних відносин, ролей, інтересів та інститутів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Шевченко А. В. Класична та некласична соціальна епістемологія : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Шевченко Анастасія Володимирівна. - Київ, 2021. – 59 с.