Управління проєктом створення онлайн системи електронного документообігу

Дата
2022
Автори
Гусаківський Віктор
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час написання магістерської роботи було розглянуто інформацію про електронний документообіг, а також найбільш популярні типи повідомлень: Досліджено підприємство замовника продукту проекту. Проаналізовано зовнішнє середовище компанії за допомогою PEST аналізу, визначено фактори, що можуть впливати на продукт, чи його роботу, можливі зміни в галузі чи організації, та визначено ряд дій з метою уникнення негативного впливу того чи іншого фактору. З метою аналізу ринкової конкуренції та продукту проекту, а також оцінки загроз з боку конкурентів на ринку, для визначення стратегічних рішень для закріплення продукту проєкту на ринку в довгостроковій перспективі, було проведено аналіз за моделлю 5 сил Портера. Визначено потенційні загрози, оцінено ймовірність їх виникнення та створено набір рекомендованих заходів задля їх уникнення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Гусаківський В. Управління проєктом створення онлайн системи електронного документообігу : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Гусаківський Віктор. – Київ, 2022. – 100 с.