Особливості взаємозв’язку спорту і політики

Дата
2016
Автори
Ніколайчук Геннадій Геннадійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено особливості взаємозв’язку спорту і політики. За допомогою акторно-мережевої теорії Бруно Латура розкрито ключові виміри взаємозв’язку спорту і політики – інструментальний та функціональний, що знайшли свій вияв у таких аспектах: (1) спорт як політичний ресурс; (2) спорт та мова політики і війни; (3) спорт в конструюванні націлнальної ідентичності; (4) спорт та ґлобалізація; (5) спорт як простір політичного протесту; (6) спорт як інструмент “м’якої сили” в контексті реалізації “розумної сили”. Розкрито механізм трансформації неполітичного в політичне, а саме спортивного капіталу в політичний капітал. На основі цього запропоновано авторську модель взаємозв’язку спорту і політики в Україні, що ґрунтується на трьох рівнях взаємодії спортивної сфери/спортивного простору та політичної системи / політії – мікрорівні, мезорівні та макрорівні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Ніколайчук Г. Г. Особливості взаємозв’язку спорту і політики : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.02 – політичні інститути та процеси / Ніколайчук Геннадій Геннадійович. - Київ, 2016. – 18 с.
Зібрання