Місцеві ради УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу (1920-ті рр.)

Дата
2016
Автори
Бурда Владислав Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Отримані результати наукової роботи дозволяють стверджувати, що більшовицька політика стосовно місцевих рад упродовж 1920-х рр. пройшла три періоди свого розвитку: 1) 1921 р. – кінець 1924 р. – період майже повної безправності рад при дотриманні під час виборчих кампаній практик «воєнного комунізму»; 2) кінець 1924 р. – початок 1926 рр. – початковий етап політики «пожвавлення рад», розширення їхніх владних повноважень та відносна лібералізація виборчого процесу; 3) середина 1926 р. – 1929 р. – покращення дієвості рад у якості органів влади місцевого рівня на фоні посилення контролю за процесом обрання депутатів. Разом з тим, незважаючи на зімни у ставленні більшовиків до низових органів влади, ради постійно виконували роль важливого засобу в утвердженні комуністичної диктатури. Досягнутий рівень знань дозволяє стверджувати про необхідність подальшого наукового дослідження: 1) специфіки організації виборчого процесу у районах компактного проживання національних меншин; 2) впливу політики коренізації на перебіг та результати виборчих кампаній, зокрема, на зміни у національному складі депутатського корпусу міських рад; 3) впливу внутрішньопартійної боротьби на роботу та персональний склад комуністичних фракцій у радах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Бурда В. Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу (1920-ті рр.) : дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Бурда Владислав Юрійович. - Київ, 2016. – 246 с.
Зібрання