Ідентифікаційно-псевдоінверсний підхід до побудови математичних моделей просторово розподілених динамічних систем

Дата
2022
Автори
Стоян Олександр Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи розглядається інтегральна математична модель лінійного просторово розподіленого динамічного процесу. З використанням дискретно визначеної інформації про вхід-вихід моделі за середньоквадратичним критерієм будується матриця значень її ядра. Запропонований алгоритм розв’язання задачі тестується на двовимірному хвильовому процесі, ядро інтегральної математичної моделі якого відоме в аналітичному вигляді. Виконана оцінка отриманих математичних результатів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Стоян О. О. Ідентифікаційно-псевдоінверсний підхід до побудови математичних моделей просторово розподілених динамічних систем : випускна кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Стоян Олександр Олегович.– Київ, 2022. – 57 с.