Забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції

Дата
2017
Автори
Кобаль Михайло Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене комплексному та ґрунтовному аналізу проблематики забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції. У роботі з’ясовано сутність забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції. Визначено поняття забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції, охарактеризовано його ознаки. Досліджено специфіку механізму забезпечення трудових прав державних службовців. Охарактеризовано реалізацію та захист трудових прав державних службовців, визначено зміст їх елементів. Виокремлено проблеми забезпечення трудових прав державних службовців та надано пропозиції щодо їх вирішення. Проаналізовано позитивний зарубіжний досвід забезпечення трудових прав державних службовців, запропоновано напрями його запозичення в Україну.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кобаль М. І. Забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Кобаль Михайло Іванович. / – Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання