Інформаційно-аналітична система моніторингу електричної мережі м. Мелітополь

Дата
2021
Автори
Бойко Костянтин
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Було проведено аналіз системи розумної електромережі, описана користь вдосконалення системи вимірювання. Засобами Oracle Data Modeler розроблено логічні та фізичні моделі бази даних для області застосування системи розумної електромережі. Розроблені моделі були використані при розробці додатку. СУБД PostgreSQL розгорнута у контейнері за допомогою Docker. Було спроектовано систему, визначено окремі її компоненти. Проведено аналіз протоколів, що використовуються для моніторингу електромережі. Для подальшої роботи обрано OpenADR. Використавши OpenLEADR та мову Python 3, земульовано генерацію та передачу показів з лічильників на сервер та їх збереження у БД. Для створення додатку з графічним інтерфейсом використано фреймворк Qt5. Засобами цього фреймворку та мови С++17 створено моделі даних для роботи з таблицями PostgreSQL. Створено Графічний інтерфейс створено за допомогою технології QtQuick. Структура та частина зв’язків визначена декларативною мовою QML, інтерактивна поведінка реалізована вставками JavaScript коду. Отримана система складається з окремих компонентів. Таке відокремлення полегшує додавання нових змін: редагування одного з компонентів не впливає на інші.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 126 Інформаційні системи та технології
Бібліографічний опис
Бойко К. Інформаційно-аналітична система моніторингу електричної мережі м.Мелітополь : кваліфікаційна робота бакалавра : 126 Інформаційні системи та технології / Бойко Костянтин. - Київ, 2021. – 64 с.